FKKSA - Official Portal

FACULTY OF CHEMICAL & NATURAL RESOURCES ENGINEERING

FKKSA Quotation Notice

Bermula 01 Julai 2016, Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan UMP (OSHMO) akan mula menguatkuasakan Prosedur OSHMO/L3/015: Pengurusan Kontraktor (Aspek Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan) - KesKo Program. Justeru itu semua kontraktor/vendor berdaftar dengan UMP wajib mengikuti Induksi Pengurusan Kontraktor (Aspek KKP) yang akan diadakan pada 21 dan 22 Mei 2016. Maklumat lanjut berkaitan program ini boleh dirujuk di laman sesawang oshmo.ump.edu.my Tarikh tutup permohonan adalah pada 05 Mei 2016.

 
 TARIKH TUTUP BAGI SEMUA SEBUTHARGA IALAH PADA 11 NOVEMBER 2016, JAM 4 PTG
 


 
 
1. SILA TULIS NOMBOR SEBUTHARGA DI SEBELAH ATAS KANAN SAMPUL SURAT.

 2. SILA TULIS NO. CSS DI DALAM SEBUTHARGA.

 3. NILAI PEMBELIAN SEMUA SEBUTHARGA TIDAK BOLEH MELEBIHI RM20,000 SAHAJA.

 NO SEBUTHARGA                                                                          


TAJUK SEBUTHARGA                                                                     

NAMA PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB / NO TELEFON