FKKSA - Official Portal

FACULTY OF CHEMICAL & NATURAL RESOURCES ENGINEERING

FKKSA Quotation Notice

MAKLUMAN KEPADA SEMUA KONTRAKTOR FAKULTI :

Bermula 01 Julai 2016, Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan UMP (OSHMO) akan mula menguatkuasakan Prosedur OSHMO/L3/015: Pengurusan Kontraktor (Aspek Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan) - KesKo Program. Justeru itu semua kontraktor/vendor berdaftar dengan UMP wajib mengikuti Induksi Pengurusan Kontraktor (Aspek KKP) yang akan diadakan pada 22 FEBRUARI 2017 (RABU). Maklumat lanjut berkaitan program ini boleh dirujuk di laman sesawang http://oshmo.ump.edu.my/index.php/en/kontraktor/pengenalan-kesko dan dilampirkan juga SURAT RASMI disini. Berikut disertakan tentatif program tersebut.

 
 TARIKH TUTUP BAGI SEMUA SEBUTHARGA IALAH PADA 05 MEI 2017, JAM 4 PTG

1. SILA TULIS NOMBOR SEBUTHARGA DI SEBELAH ATAS KANAN SAMPUL SURAT.

 2. SILA TULIS NO. CSS DI DALAM SEBUTHARGA.

 3. NILAI PEMBELIAN SEMUA SEBUTHARGA TIDAK BOLEH MELEBIHI RM20,000 SAHAJA.

 

 

NO SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB / NO TELEFON
UMP/FKKSA/SH/2017(57)  
MEMBEKAL SUPER HEAVY DUTY A3 SIZE LAMINATOR MACHINE
EN FAUZI / 09-5492809

UMP//FKKSA/SH/2017(58) 
 

MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA 2 UNIT PENYAMAN UDARA DI GLASSWARE STORE

EN NAJIB / 09-5492845


UMP/FKKSA/SH/2017(59)


MEMBEKAL BAHAN GUNA HABIS  
                   EN HISHAM / 09-5492805