FKKSA - Official Portal

FACULTY OF CHEMICAL & NATURAL RESOURCES ENGINEERING

FKKSA Quotation Notice

MAKLUMAN KEPADA SEMUA KONTRAKTOR FAKULTI :

Bermula 01 Julai 2016, Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan UMP (OSHMO) akan mula menguatkuasakan Prosedur OSHMO/L3/015: Pengurusan Kontraktor (Aspek Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan) - KesKo Program. Justeru itu semua kontraktor/vendor berdaftar dengan UMP wajib mengikuti Induksi Pengurusan Kontraktor (Aspek KKP) yang akan diadakan pada 22 FEBRUARI 2017 (RABU). Maklumat lanjut berkaitan program ini boleh dirujuk di laman sesawang http://oshmo.ump.edu.my/index.php/en/kontraktor/pengenalan-kesko dan dilampirkan juga SURAT RASMI disini. Berikut disertakan tentatif program tersebut.

 
 TARIKH TUTUP BAGI SEMUA SEBUTHARGA IALAH PADA 29 MAC 2017, JAM 4 PTG

1. SILA TULIS NOMBOR SEBUTHARGA DI SEBELAH ATAS KANAN SAMPUL SURAT.

 2. SILA TULIS NO. CSS DI DALAM SEBUTHARGA.

 3. NILAI PEMBELIAN SEMUA SEBUTHARGA TIDAK BOLEH MELEBIHI RM20,000 SAHAJA.

 

NO SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA NAMA PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB / NO TELEFON

UMP/FKKSA/SH/2017(41)                                   KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN
MELAKUKAN PENDAWAIAN
KIPAS DINDING DAN KIPAS PENGUDARAAN DI MAKMAL FKKSA
EN FARIED / 09-5492803
UMP/FKKSA/SH/2017(42)
KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK 72 POINT 3 PIN 13A DI MAKMAL FKKSA
EN HISHAM / 09-5492805