FKKSA - Official Portal

FACULTY OF CHEMICAL & NATURAL RESOURCES ENGINEERING

Basic Guidelines for Vendor

Garis Panduan Asas Perolehan FKKSA Bagi Vendor

1. Vendor mesti berdaftar dengan Jabatan Bendahari Universiti Malaysia Pahang (Jika belum mendaftar, sila klik http://apps.ump.edu.my/vendor/vendor untuk langkah pendaftaran).

2. Vendor mesti berdaftar dengan Sistem Pengurusan Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran FKKSA di bawah bahagian Procurement and Contracting – Pendaftaran CSS FKKSA. Jika belum mendaftar sila muat turun dokumen di bawah:

Nota ini hendaklah dikembalikan kepada Unit Perolehan FKKSA samada secara by hand, pos atau faks (09-549 3383).

3. Semua sebutharga yang dihantar kepada FKKSA hendaklah mematuhi peraturan berikut:

  • Sila tuliskan No. Sebutharga dan tarikh tutup sebuthraga dengan jelas di sebelah atas  kiri sampul surat sebutharga.
  • Sila nyatakan Nombor Pendaftaran CSS FKKSA syarikat anda di dalam sebutharga (Sila klik FKKSA CSS Registration No. untuk mengetahui nombor pendaftaran syarikat anda).
  • Sila lampirkan bersama Sijil Pendaftaran Syarikat beserta kod bidang perniagaan (Bagi nilai sebutharga bernilai RM20, 000.00 hingga RM50, 000.00 sahaja)
  • Sebutharga hendaklah dihantar secara pos atau by hand di dalam sampul surat bergam (Sealed Envelop) sahaja kepada:

Unit Pentadbiran FKKSA (Perolehan)  Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli,  Universiti Malaysia Pahang, Lebuhraya Tun Razak, 26300  Kuantan, Pahang Darul Makmur  

 

*Sebarang sebutharga yang dihantar melalui Faks atau e-mail tidak akan  di pertimbangkan.