FKKSA - Official Portal

FACULTY OF CHEMICAL & NATURAL RESOURCES ENGINEERING

Dean's Welcome Note

PM zul 

Zulkafli bin Hasan, CEng, FEI, SPE.

Dean FKKSA

The Faculty was incepted back in 2002 aimed at producing quality chemical engineers to cater for the chemical industry in the East Coast corridor. Read more 

Basic Guidelines for Vendor

Garis Panduan Asas Perolehan FKKSA Bagi Vendor

1. Vendor mesti berdaftar dengan Jabatan Bendahari Universiti Malaysia Pahang (Jika belum mendaftar, sila klik http://apps.ump.edu.my/vendor/vendor untuk langkah pendaftaran).

2. Vendor mesti berdaftar dengan Sistem Pengurusan Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran FKKSA di bawah bahagian Procurement and Contracting – Pendaftaran CSS FKKSA. Jika belum mendaftar sila muat turun dokumen di bawah:

Nota ini hendaklah dikembalikan kepada Unit Perolehan FKKSA samada secara by hand, pos atau faks (09-549 3383).

3. Semua sebutharga yang dihantar kepada FKKSA hendaklah mematuhi peraturan berikut:

  • Sila tuliskan No. Sebutharga dan tarikh tutup sebuthraga dengan jelas di sebelah atas  kiri sampul surat sebutharga.
  • Sila nyatakan Nombor Pendaftaran CSS FKKSA syarikat anda di dalam sebutharga (Sila klik FKKSA CSS Registration No. untuk mengetahui nombor pendaftaran syarikat anda).
  • Sila lampirkan bersama Sijil Pendaftaran Syarikat beserta kod bidang perniagaan (Bagi nilai sebutharga bernilai RM20, 000.00 hingga RM50, 000.00 sahaja)
  • Sebutharga hendaklah dihantar secara pos atau by hand di dalam sampul surat bergam (Sealed Envelop) sahaja kepada:

Unit Pentadbiran FKKSA (Perolehan)  Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli,  Universiti Malaysia Pahang, Lebuhraya Tun Razak, 26300  Kuantan, Pahang Darul Makmur  

 

*Sebarang sebutharga yang dihantar melalui Faks atau e-mail tidak akan  di pertimbangkan.